18.09.2018, 22:00
Ali Sami Yen Stadyumu(Turk Telekom)