21.08.2019, 18:00
Спартаковец им. Н. П. Старостина